top of page
Self-regulation and emotional intelligence

Ukuzithiba

: Ukuphatha imizwa yakho nesimo sokuziphatha; ukuziphendulela ngezenzo zakho; ukuvuleleka ekushintsheni nasekusunguleni izinto ezintsha.

Top of Self-regulation

Ungalokothi usabele ngokomzwelo ekugxekeni. Zihlaziye ukuze unqume ukuthi kuyafaneleka yini. Uma kunjalo, zilungise. Uma kungenjalo, qhubeka nebhizinisi lakho.

- UNorman Vincent Peale