top of page
Self-regulation and emotional intelligence

การควบคุมตนเอง

: การจัดการอารมณ์และสถานะพฤติกรรมของคุณ รับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ เปิดรับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

Top of Self-regulation

อย่าโต้ตอบทางอารมณ์ต่อการวิจารณ์ วิเคราะห์ตัวเองเพื่อดูว่ามีเหตุผลหรือไม่ ถ้าใช่ก็แก้ไขตัวเอง มิฉะนั้น ไปเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

นอร์แมน วินเซนต์ พีล
6 ways to heal trauma without medication | Bessel van der Kolk | Big Think
08:53

6 ways to heal trauma without medication | Bessel van der Kolk | Big Think

6 ways to heal trauma without medication, from the author of “The Body Keeps the Score,” Bessel van der Kolk Subscribe to Big Think on YouTube ►► https://www.youtube.com/channel/UCvQECJukTDE2i6aCoMnS-Vg Up next ►► How to heal trauma with meaning: A case study in emotional evolution | BJ Miller https://youtu.be/hQAqBkKJRbs Conventional psychiatric practices tell us that if we feel bad, take this drug and it will go away. But after years of research with some of the top psychiatric practitioners in the world, we’ve found that drugs simply don’t work that well for many, and our conventional ways of healing trauma need to change. In recent years, experts in the study of trauma have been experimenting with ‘new age’ healing mechanisms that are making massive waves for trauma patients. Some of these new healing methods include EDMR, yoga, theater and movement, neural feedback, and even psychedelics. Many of these methods have proven to be more effective than conventional pharmaceuticals. But just like any other health regimen, what works for you might not work for your friend or neighbor. New age trauma therapy is all an experiment, and after enough experimenting, something can eventually work, healing your trauma in a unique and effective way. Read the video transcript: https://bigthink.com/series/the-big-think-interview/heal-trauma ---------------------------------------------------------------------------------- About Bessel van der Kolk: Bessel van der Kolk is a psychiatrist noted for his research in the area of post-traumatic stress since the 1970s. His work focuses on the interaction of attachment, neurobiology, and developmental aspects of trauma’s effects on people. His major publication, Traumatic Stress: The Effects of Overwhelming Experience on Mind, Body, and Society, talks about how the role of trauma in psychiatric illness has changed over the past 20 years. Dr. van der Kolk is past President of the International Society for Traumatic Stress Studies, Professor of Psychiatry at Boston University Medical School, and Medical Director of the Trauma Center at JRI in Brookline, Massachusetts. He has taught at universities and hospitals across the United States and around the world, including Europe, Africa, Russia, Australia, Israel, and China. Check out Bessel van der Kolk's latest book, “The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma” at https://www.amazon.com/Body-Keeps-Score-Healing-Trauma/dp/0143127748 ---------------------------------------------------------------------------------- Read more of our stories on healing trauma: How to Heal From Trauma ►► https://bigthink.com/personal-growth/how-to-heal-from-trauma/ How Childhood Trauma Can Make You A Sick Adult ►► https://bigthink.com/videos/vincent-felitti-on-childhood-trauma/ How to heal trauma with meaning: A case study in emotional evolution ►► https://bigthink.com/neuropsych/bj-miller-trauma/ ---------------------------------------------------------------------------------- About Big Think | Smarter Faster™ ► Big Think The leading source of expert-driven, educational content. With thousands of videos, featuring experts ranging from Bill Clinton to Bill Nye, Big Think helps you get smarter, faster by exploring the big ideas and core skills that define knowledge in the 21st century. ► Big Think+ Learn career skills from the world's top minds: https://bigthink.com/plus/ ---------------------------------------------------------------------------------- Want more Big Think? ► Daily editorial features: https://bigthink.com/popular/ ► Get the best of Big Think right to your inbox: https://bigthink.com/st/newsletter ► Facebook: https://bigth.ink/facebook ► Instagram: https://bigth.ink/Instagram ► Twitter: https://bigth.ink/twitter
The Power of Not Reacting | Stop Overreacting | How to Control Your Emotions
24:14

The Power of Not Reacting | Stop Overreacting | How to Control Your Emotions

Learn more about Dr. Levry at http://drlevry.com https://www.instagram.com/dr.levry/ DOWNLOAD THE MP3 HERE: http://bit.ly/powertonotreact READ THE NEWSLETTER HERE: http://bit.ly/donotreactrootlight You can do a hundred things right, but it takes only one thoughtless, reactive action to destroy it all. As we grow spiritually, we must attempt to enter into a state of non-judgementalism, and be more unconditional in our capacity to be more loving, tolerant and forgiving of others. Think of how many friendships and relationships with loved ones have been lost, damaged or permanently destroyed within a second as a result of being reactive. Especially, never speak in anger. Redirect your speech in prayerful meditation. Words are so powerful. What you say can never be erased, it becomes akashic record. It will follow you to infinity, it will even hurt your personality and your reputation. Use your words to heal, uplift, build and bless everyone. Do not use your words to divide and destroy others. Sometimes when you want to react, wait. It is important to practice the spiritual art of waiting because so much more is revealed in time and this leads to positive spiritual transformation. Look back over your life and remember times when you reacted and later, realize that waiting would have been better for you and everyone else. By taking time for ourselves, we allow divine intelligence to work on the subconscious level in ourselves and others so that we may be shown what to do next. The process of not reacting is a spiritual practice that develops your awareness. It makes you more conscious and open to listen to the voice of divine wisdom causing you to see things from a broader perspective. When you are more conscious your character starts to change. A conscious person is more compassionate. Happiness is not possible without self-discipline. For us to operate from a place of pure consciousness we have to be completely free from all negative conditionings, all complexes, all unhealthy likes and dislikes and prejudices so that we may have absolute neutrality. All situations we are faced with happen in order to provide us with opportunities for growth and learning. They prepare us for things that may happen in the future to ourselves or others. In the present moment these things cannot so clearly be seen. By not reacting we allow ourselves to enter more into a neutral space of our own divinity, then it becomes clear, in time, why things unfolded the way they did. We must keep in mind that the Creator always reveals his vastness and infinite wisdom to mortal minds over time. In the same way you must always look at the actions of a true Spiritual Master over time. Above all, it is important for us to work upon ourselves constantly in order to ensure that in a moment of forgetfulness we do not become reactive and hurt anyone who has done something that, according to our mortal perception, is seen as being wrong or having caused us frustration or anger. Our perception of reality can change our reality, and through our words and actions we can change that reality for others as well. If we choose to see sunshine then that is what we will see, and we will not give power to the dark clouds that loom to spoil the day. If we choose to focus on the negative aspect of everything, then negativity will penetrate the way we see everything. If we choose to go through our challenges with a smile on our face, then our challenges will never have a chance to cling to us like mud. When, through a lack of consciousness, we choose to give the power of our good feelings and of our joy over to somebody who is excessively critical, then we allow our good feelings and joy to be clouded by their negativity. As a result of giving away our power, we spiral down and down into the mud. Do not allow an overly critical person to make you feel negative. Some overly critical people often have unreasonably high expectations of their own accomplishments and personal behavior. Most of them are smart, talented and effective. Sometimes they are so set in their ways that their narrowmindedness causes them to constantly complain and look down on those who do not share their limited view of life If someone is criticizing everything that others and you are doing, maintain your sense of positivity and do not allow them to pull you in their negative storm. Never accept another person’s reality as your own. Do not identify with another person’s opinion unless it makes you a better person. Do not place too much importance on other people’s opinion about you unless it makes you better human being. Visit https://rootlight.com to download the MP3. Keywords: how to control your emotions how to control your emotions in the moment how to control negative emotions how to control your emotions during a difficult conversation overreacting how to stop reacting emotionally how to stop reacting how to stop reacting in anger
3 Secrets to Stop Stress (With Brain Science!)
07:18

3 Secrets to Stop Stress (With Brain Science!)

If you’re frustrated by the same tips and techniques for reducing stress that simply don’t work for you, here are 3 secret, science-backed tips from a stress physiologist to help you stop your brain from stressing out. In this video, I offer 3 secrets to stop your brain from being stressed out with research-backed by neuroscientists like Dr. Andrew Huberman. You’ll learn to manage your stress as a student, at work, and even in your daily life with stress and anxiety management tips that you can do anywhere, anytime. In this video, I’ll detail how to rewire the anxious brain to stop stress fast and turn off the fight, flight, freeze response so that we can better cope with daily stressors and get back to life! OVERCOMING IMPOSTER SYNDROME AND STRESS playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLXR8btsg2E0gW-Pdsf7M4o460Kvddetu How is your stress driving Imposter thoughts? Take the QUIZ here: https://www.wearetheleap.com/imposterquiz Find out what kind of imposter syndrome you might have (and what to do about it!) Or book a FREE 15 min stress consultation call with Dr. Rebecca https://calendly.com/rebeccaheiss/15min The Research: https://www.scientificamerican.com/article/vision-and-breathing-may-be-the-secrets-to-surviving-2020/ For more Dr. Huberman on the Physiological Sigh: https://www.youtube.com/watch?v=rBdhqBGqiMc _____________________ TWEET THIS VIDEO: https://ctt.ac/236rb _____________________ Connect on social: Facebook: https://www.facebook.com/drrebeccaheiss Twitter: https://twitter.com/drrebeccaheiss Instagram: http://instagram.com/drrebeccaheiss Website: www.rebeccaheiss.com https://www.youtube.com/watch?v=3xoI_JMumas #rebeccaheiss #impostersyndrome #fearless
Why Are We so Easily 'triggered'?
06:09

Why Are We so Easily 'triggered'?

Most of us are aware that, around certain topics, we're uncomfortably easily 'triggered', that is, we react with far too much emotion to situations that don't call for it. Learning not to be so swiftly triggered means looking back into our past to understand the origins of our behaviour - and being confident that what now feels 'automatic' is in fact very changeable once we grasp where it comes from. Enjoying our Youtube videos? Get full access to all our audio content, videos, and thousands of thought-provoking articles, conversation cards and more with The School of Life Subscription: https://t.ly/M5Q-C Be more mindful, present and inspired. Get the best of The School of Life delivered straight to your inbox: https://t.ly/1cq3E FURTHER READING You can read more on this and other subjects here: https://bit.ly/2N0NcXn “If we were totally sane, we would respond to the present only on its own terms; we would worry or be angered or give way to anxiety only as much as the circumstances before us actually dictated. But we are not – of course – most of us quite sane, as evidenced by the way that we respond with such disproportion to certain events in the here and now. We have occasional tendencies to get wildly more worried, angry and anxious than we should, if we were simply following the facts in front of us.” MORE SCHOOL OF LIFE Watch more films on SELF in our playlist: http://bit.ly/TSOLself SOCIAL MEDIA Feel free to follow us at the links below: Facebook: https://www.facebook.com/theschooloflifelondon/ X: https://twitter.com/TheSchoolOfLife Instagram: https://www.instagram.com/theschooloflifelondon/ CREDITS Produced in collaboration with: Nick Hilditch http://nickhilditch.com/ #TheSchoolOfLife #Psychology #triggerwarning
Stress Management Strategies: Ways to Unwind
05:06

Stress Management Strategies: Ways to Unwind

Wellcasters relax! Too much stress in your life causes headaches, high blood pressure, tummy aches, memory loss and all other kinds of nasty stuff. But, how can you tell if you are showing stress symptoms? Check out our video for advice on how to tell when you're stressed out and simple tips to relieve tension quickly. From little things you can do everyday to promote relaxation to strategies to cool off when you're in the heat of the moment, we've got advice on the best ways to sit back and relax! Check out some other awesome episodes of WellCast: 1. Inside Puberty http://www.youtube.com/watch?v=Rsj6dW... 2. Coping With Grief http://goo.gl/aD4OH 3. Ways to Stop Bullying http://goo.gl/WOzSy 4. Dealing With Rejection http://goo.gl/f3Pw5 5. Party Survival Guide for Introverts http://goo.gl/WYZVe Want a packaged deal? Check out our playlists! 1. Top 10 Most Popular WellCast Videos http://goo.gl/nDrJC 2. For Our Introvert Friends http://goo.gl/CeYbO 3. Tips for your Social Life http://goo.gl/ZKkrS 4. Our Relationship and Dating Advice http://goo.gl/ODZZf 5. Study Tips for School! http://goo.gl/0hRQ8 ABOUT WELLCAST: In this twice-a-week show, we explore the physical, mental and emotional paths to wellness. With an emphasis on education, the show addresses both the latest trends and long-standing practices of wellness—everything from the efficacy of the gratitude experiment to the importance of sunshine and vitamin D. Follow along as your host, Kate, guides you through a bi-weekly journaling exercises that helps you apply what you've learned. The ultimate goal: one year, one show, one journal, one collective journey to wellness. Sign up for our WellCast newsletter for more of the love, lolz and happy! http://goo.gl/GTLhb Like us on Facebook! http://goo.gl/0DHVJ Follow us on Twitter! http://goo.gl/Ylcv6 Find us on Google+ http://goo.gl/ylCVT Follow us on Tumblr! http://goo.gl/Ds3TB Follow us on Instagram! http://goo.gl/q3IUC Follow us on Pinterest! http://goo.gl/lNhu2
Videos Self-regulation

บทความ

หัวข้อ: การควบคุมตนเอง

MindBodyGreen

Carla Marie Manly, Ph.D.

A Simple Daily Practice For Increasing Your Emotional Intelligence Over Time

Fast Company

BY EVAN NIERMAN

6 Elements of Emotional Intelligence that Matter In a Crisis

Entrepreneur

Stu Sjouwerman

The Seven Selves: Your Roadmap to Improving Emotional Intelligence

WinkNews.com

Lindsey Sablan; Drew Hill

School staff member helping children address emotions

Aspyre Wealth Partners

Joni Lindquist

Twelve Days of Christmas to use your Emotional Intelligence to thrive:

Articles Self-regulation

สิ่งพิมพ์แนะนำ

นี่เป็นเพียงหนังสือที่คัดเลือกมาเพียงไม่กี่เล่มที่เราเชื่อว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในเรื่องการควบคุมตนเอง 

emotional agility by Susan David, Ph.D

ความคล่องตัวทางอารมณ์

ซูซาน เดวิด ปริญญาเอก

ความคล่องตัวทางอารมณ์เป็นการปฏิวัติแนวทางที่มีพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์ ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำทางชีวิตที่พลิกผันและพลิกผันด้วยการยอมรับตนเอง การมองเห็นที่ชัดเจน และใจที่เปิดกว้าง นักจิตวิทยาชื่อดัง ซูซาน เดวิด ได้พัฒนาแนวคิดนี้หลังจากศึกษาอารมณ์ ความสุข และความสำเร็จมานานกว่ายี่สิบปี

Breath James Nester

ลมหายใจ

เจมส์ เนสเตอร์

จากตำราทางการแพทย์นับพันปีและการศึกษาล่าสุดในด้านโรคปอด จิตวิทยา ชีวเคมี และสรีรวิทยาของมนุษย์ Breath เปลี่ยนภูมิปัญญาดั้งเดิมของสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้เกี่ยวกับการทำงานทางชีวภาพขั้นพื้นฐานที่สุดของเราบนศีรษะ คุณจะไม่หายใจเหมือนเดิมอีกต่อไป

the book you wish your parents had read by Philippa Perry