top of page
Self-regulation and emotional intelligence

Zelfregulering

: Beheer van uw emoties en gedragstoestand; verantwoordelijkheid nemen voor je acties; openstaan voor verandering en innovatie.

Top of Self-regulation

Reageer nooit emotioneel op kritiek. Analyseer jezelf om te bepalen of het gerechtvaardigd is. Als dat zo is, corrigeer jezelf dan. Ga anders door met je zaken.

Norman Vincent Peale