top of page
Clapping Game

Uzwela

: Ukuqonda nokwabelana ngemizwa yabanye; ikhono lokuhlola izidingo zabanye abantu.

Top of Empathy

Ukuze ube nozwela, akudingekile ukuba uqonde noma uvumelane nokuthi kungani umuntu ezizwa ngendlela azizwa ngayo; udinga nje ukuxhumana nalokho omunye umuntu akuzwayo.

- UBrittney-Nichole Connor-Savarda