top of page
Top of pae

Bijdragershub

Het giswerk uit artikelonderwerpen halen. 

Bijdragershub

Artikelcriteria en regels voor bijdragers

Disclaimer

Disclaimer:

 • Het indienen van een artikel geeft je niet automatisch permanente toegang tot de Contributor Hub. Redenen voor weigering van toegang:

  • Het niet volgen van richtlijnen voor bijdragers/artikelen, schrijfkwaliteit of gebrek aan afstemming met Emotional Intelligence Magazine™ .

 • Vanwege het potentieel grote aantal artikelinzendingen, zullen niet alle ingediende artikelen worden gepubliceerd.

 • Als er meerdere artikelen van hoge kwaliteit worden ingediend voor hetzelfde verzoek, kan Emotional Intelligence Magazine™ ervoor kiezen om de publicatie van de artikelen te spreiden en/of de inhoud van meerdere artikelen te combineren en de kopie en betrokkenheid van elke bijdrager te erkennen.

 • Als u geïnteresseerd bent om regelmatig bij te dragen aan Emotional Intelligence Magazine™ , moet u drie artikelen ter goedkeuring indienen die voldoen aan onze vermelde kwalificaties, en de artikelen moeten een diep en interessant perspectief bieden op emotionele intelligentie en/of gerelateerde onderwerpen zoals effectieve communicatie, mindfulness, etc.

Qualifications:

Om bij te dragen aan Emotional Intelligence Magazine™, moet u voldoen aan de criteria en akkoord gaan met en zich houden aan de onderstaande regels:

U moet een expert of specialist zijn op een of meer van de volgende gebieden/gebieden:

Menselijk gedrag

Emotionele intelligentie

Bewustzijn

Effectieve communicatiestrategieën (niet in de zin van PR en marketing)

Leiderschapsontwikkeling

Mindfullness

Beheer van stress en angst

SEL (sociaal-emotioneel leren)

Neuropsychologie

CGT (cognitieve gedragstherapie)

 • Artikelen moeten tussen de 500 en 1500 woorden lang zijn.

 • Gebruik opsommingstekens en lijsten om uw artikel leesbaarder te maken.

 • Alle artikelen moeten op de een of andere manier te maken hebben met emotionele intelligentie. Bijvoorbeeld: "hoe hangt het hebben van een groeimindset samen met emotionele intelligentie?"

 • De kwaliteit van het schrijven moet overtuigend, to the point en prettig leesbaar zijn.

 • De koppen moeten boeiend zijn en een of meer van de volgende doelen nastreven:

 • Geef strategieën, stappen, tips

 • Geef inzicht in een onderwerp om de lezer te onderwijzen

 • Bied ontdekkingen of onderzoek dat wordt gedaan over een onderwerp dat verband houdt met EI

 • U stemt ermee in om 100% originele inhoud in te dienen. Betekenis,

  • Het artikel is nergens anders ingediend of gepubliceerd

  • Je pleegt geen plagiaat van andermans werk

 • Het artikel moet vrij zijn van spel- en grammaticafouten om gepubliceerd te worden.

 • Artikelen moeten vrij zijn van vooroordelen en mogen alleen op feiten gebaseerde informatie bevatten.

  • Afhankelijk van het onderwerp kunt u uw mening geven. Het moet echter als zodanig worden vermeld, niet als een feit.

  • Emotional Intelligence Magazine™ verbiedt het bespreken van politieke of religieuze opvattingen in gepubliceerde inhoud, tenzij vooraf goedgekeurd. 

 • Elke foto die bij uw artikel wordt ingediend, moet royaltyvrij zijn (Canva is hiervoor een goede bron). Download of dien geen foto's in waarop u geen copyright of toestemming hebt om te gebruiken. Indien toestemming wordt verleend, dient u een kopie van de schriftelijke toestemmingscorrespondentie te sturen naar Emotional Intelligence Magazin e via info@ei-magazine.com.

De toon van Emotional Intelligence Magazine:

Onze toon kan variëren, afhankelijk van het onderwerp van het artikel. We streven er echter naar om rijke en diepgaande inhoud te bieden die goed gearticuleerd is met een 'less is more'-houding - het verminderen van de pluisjes en opvulwoorden die weinig tot geen waarde hebben voor de lezer. We willen dieper inzicht bieden dan normaal gesproken wordt besproken - verder dan wat EI is, waarom het belangrijk is en hoe het te ontwikkelen.

 

Voor bijdragende artikelen geven we de voorkeur aan een of meer van de volgende tonen:

 • Eerlijk

 • Optimistisch

 • Informele/informatieve mix

 • Hoopvol

 

Ons publiek:

We hebben een divers publiek omdat we een verscheidenheid aan onderwerpen behandelen over emotionele intelligentie, zoals ouderschap, persoonlijke en professionele ontwikkeling, opleiding, relaties en meer.

Gemiddeld bereik: 35-55 jaar oud

Opleidingen: heeft gemiddeld een vierjarige opleiding 

Inkomen: Varieert

Geografische demografie: wereldwijd (voornamelijk VS, EU, Zuidoost-Azië)

 

Redacteur nodig?

We begrijpen dat niet iedereen een schrijver is. Het kan echter zijn dat u een expert bent in uw vakgebied en hulp nodig heeft bij het formuleren van uw boodschap om aan onze vereisten te voldoen. Emotional Intelligence Magazine™ kan daarbij helpen. Wij bieden redactionele diensten voor een concurrerende servicetoeslag van slechts $ 25 per uur.

Qualificatios

Guidelines:

 • Articles must be between 500 to 1000 words in length.

 • We suggest using bullets and lists to help make your article a more digestible read.

 • Quality of writing must be persuasive, to the point, and enjoyable to read.

 • Headlines must be engaging and aim to do one or more of the following:

 • Provide strategies, steps, tips

 • Provide insight into a topic to educate the reader

 • Provide discoveries or research being conducted on a topic related to EI

 • You agree to submit 100% original content. Meaning,

  • The article has not been submitted or published anywhere else

  • You are not plagiarizing someone else's work

  • Please, do not submit AI generated articles without adding your own voice or edits.

 • The article must be free of spelling and grammatical errors in order to be published.

 • Articles must be free of biases and should be fact-based information only.

  • Depending on the topic, you may state your opinion. However, it must be stated as such, not as a fact.

  • Emotional Intelligence Magazine™ prohibits the discussion of political or religious views in published content unless pre-approved. 

Guidelines

Due Dates:

Articles can be submitted at any time. However, if you are looking to get your article featured in the upcoming month, we suggest submitting 4-6 weeks in advance, which allows for review and potential edits. 

Due Dates

Tone:

Our tone can vary depending on the topic of the article. However, we aim to provide rich and in-depth content that is well articulated with a ‘less is more’ attitude—reducing the fluff and filler words that offer little to no value to the reader. We want to provide deeper insight than is normally discussed—beyond what EI is, why it’s important, and how to develop it.

Tone

Ready to Submit Your Article?

bottom of page